DJEČJI TJEDAN

Svake godine u mjesecu listopadu obilježava se Dječji tjedan. U periodu od 2. do 8. listopada posvetili smo se aktivnostima usmjerenim na vještine, što je i ovogodišnja tema Dječjeg tjedna. Kroz aktivnosti djeca su se upoznala sa starim tradicijskim vještinama i igrama, razvijali su vještine u društvenim igrama i upoznali su se sa dječjim pravima i obvezama.

 

 

“Vrtić je mjesto za igru, život i mi smo tu da im uljepšamo odgoj !”

Više Obavijesti

Budimo
U Kontaktu!

Radno vrijeme vrtića je od 6,30.15,30 i prilagođeno je potrebama roditelja.