Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2021 do 30.06.2021.