Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.-30.09. 2023.