Prilog 1a - Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uocene slabosti i nepravilnosti19