Prilog 2a - Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrdene u registru proracunskih i izvanproracunskih korisnika